Aplet Geogebry

Poniższy aplet GeoGebry pozwala zauważyć, jak powstają wykresy funkcji \[y= -f(x),\ y = f(-x),\ y=f(\vert x\vert ),\ y=\vert f(x)\vert ,\ y=f(x-p)+q\] dla dowolnej funkcji \(y=f(x)\).
Ilustracja przekształceń wykresu funkcji \(y=f(x)\)