\(\boldsymbol {y=|f(x)|}\)

Fakt
Wykres funkcji \(y=\vert f(x)\vert\) otrzymujemy po pozostawieniu bez zmian części wykresu funkcji \(y=f(x)\), gdy \(y\geq 0\), oraz po symetrycznym odbiciu względem osi \(Ox\), gdy \(y<0\).
Wykres funkcji f.
Wyres otrzymany w wyniku symetrii względem osi Ox części wykresu funkcji f znajdująecej się pod osią Ox.
Wykresy funkcji \(y=f(x)\) i \(y=\vert f(x)\vert\)
Przykład
Funkcja \(f\) dana jest za pomocą tabelki
\(x\) \(-6\) \(-4\) \(0\) \(2\) \(5\) \(11\)
\(f(x)\) \(10\) \(-1\) \(-3\) \(2\) \(0\) \(-9\)
Jeżeli funkcja \(g(x)=\vert f(x)\vert\), to możemy ją opisać za pomocą tabelki
\(x\) \(-6\) \(-4\) \(0\) \(2\) \(5\) \(11\)
\(g(x)\) \(10\) \(1\) \(3\) \(2\) \(0\) \(9\)
Zadanie
Dziedziną funkcji \(f\) jest zbiór \(D_f=\left\lt -2,10\right>\), a jej zbiorem wartości jest zbiór \(W_f=\left<-4,3\right)\). Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji \(g\) określonej wzorem \(g(x)=\vert f(x)\vert\).
Skoro dziedziną funkcji \(f\) jest zbiór \(D_f=\left\lt -2,10\right>\), to dziedziną funkcji \(g(x)=\vert f(x)\vert\), jest ten sam zbiór, czyli \[D_g=D_f=\left\lt -2,10\right>\] Do zbioru wartości funkcji \(g\) należą nieujemne wartości funkcji \(f\) oraz liczby przeciwne do ujemnych wartości funkcji \(f\). Ponieważ zbiorem wartości funkcji \(f\) jest zbiór \(W_f=\left<-4,3\right)=\left<-4,0\right)\cup \left<0,3\right)\), to zbiorem wartości funkcji \(g(x)=\vert f(x)\vert\) jest zbiór \[W_g=\left( 0,4\right>\cup \left< 0,3\right)= \left< 0,4\right>\]