\(\boldsymbol {y=f(|x|)}\)

Fakt
Wykres funkcji \(y=f(\vert x\vert)\) otrzymujemy po pozostawieniu bez zmian części wykresu funkcji \(y=f(x)\), gdy \(x\geq 0\), oraz po symetrycznym odbiciu tego fragmentu względem osi \(Oy\).
Wykres funkcji f.
Wykres otrzymany w wyniku symetrii względem osi Oy części wykresu funkcji f znajdującej się po prawej stronie osi Ox.
Wykresy funkcji \(y=f(x)\) i \(y=f(\vert x\vert )\)
Przykład
Funkcja \(f\) dana jest za pomocą tabelki
\(x\) \(-9\) \(-5\) \(0\) \(1\) \(4\) \(10\)
\(f(x)\) \(0\) \(-2\) \(-3\) \(-7\) \(0\) \(5\)
Jeżeli funkcja \(g(x)=f(\vert x\vert )\), to możemy ją opisać za pomocą tabelki
\(x\) \(-10\) \(-4\) \(-1\) \(0\) \(1\) \(4\) \(10\)
\(g(x)\) \(5\) \(0\) \(-7\) \(-3\) \(-7\) \(0\) \(5\)
Zadanie
Wykres funkcji \(y=f(x)\) przedstawiony jest na poniższym rysunku.
Rysunek przedstawiający wykres funkcji f.
Narysuj wykres funkcji \(g\) określonej wzorem \(g(x)=f(\vert x\vert )\). Podaj dziedzinę, zbiór wartości i miejsca zerowe funkcji \(g\).
Ponieważ wykres funkcji \(y=f(\vert x\vert)\) otrzymujemy po pozostawieniu bez zmian części wykresu funkcji \(y=f(x)\), gdy \(x\geq 0\), oraz po symetrycznym odbiciu tego fragmentu względem osi \(Oy\), to wykres szukanej funkcji \(g\) wygląda tak, jak na poniższym ryzunku.
Rysunek przedstawiający wykres funkcji g.
Z wykresu odczytujemy, że dziedziną funkcji \(g\) jest zbiór \(D_g=(-4,4)\), a zbiorem wartości funkcji \(g\) jest zbiór \[W_g=\left(-\infty, -1\right\gt \cup \left(1,2\right \gt \] Ponieważ funkcja \(f\) nie miała dodatnich miejsc zerowych, to funkcja \(g\) nie posiada miejsc zerowych.