Monotoniczność funkcji

Rozpoczniemy od zdefiniowania funkcji stałej, rosnącej, niemalejącej, malejącej i nierosnącej.
Funkcję \(f\) nazywamy stałą w zbiorze \(A\subset D_f\), jeżeli \[ \bigvee _{c\in \mathbb{R}}\quad\bigwedge_{x\in A}\quad f(x)=c \]
Funkcja stała, której dziedziną jest zbiór \(\mathbb{R}\), jest funkcją okresową. Jej okresem jest każda dodatnia liczba rzeczywista. Ponieważ nie istnieje najmniejsza liczba dodatnia, dlatego nie istnieje najmniejszy okres tej funkcji, czyli funkcja \(f\) nie ma okresu podstawowego. Każda funkcja stała jest również funkcją ograniczoną w swojej dziedzinie.
Funkcję \(f\) nazywamy rosnącą w zbiorze \(A\subset D_f\), jeżeli \[\bigwedge_{x_1,x_2\in A}\quad x_1 <x_2\ \Longrightarrow\ f(x_1)<f(x_2)\]
Rysunek przedstawiający wykres funkcji rosnącej.
Funkcja rosnąca
Funkcję \(f\) nazywamy niemalejącą w zbiorze \(A\subset D_f\), jeżeli \[\bigwedge_{x_1,x_2\in A}\quad x_1<x_2\ \Longrightarrow\ f(x_1)\leq f(x_2)\]
Rysunek przedstawiający wykres funkcji niemalejącej.
Funkcja niemalejąca
Funkcję \(f\) nazywamy malejącą w zbiorze \(A\subset D_f\), jeżeli \[ \bigwedge_{x_1,x_2\in A}\quad x_1<x_2\ \Longrightarrow\ f(x_1)>f(x_2)\]
Rysunek przedstawiający wykres funkcji malejącej.
Funkcja malejąca
Funkcję \(f\) nazywamy nierosnącą w zbiorze \(A\subset D_f\), jeżeli \[\bigwedge_{x_1,x_2\in A}\quad x_1<x_2\ \Longrightarrow\ f(x_1)\geq f(x_2)\]
Rysunek przedstawiający wykres funkcji nierosnącej.
Funkcja nierosnąca
Funkcję nazywamy monotoniczną w pewnym zbiorze, jeżeli jest w tym zbiorze rosnąca albo malejąca, albo nierosnąca, albo niemalejąca.
Funkcję nazywamy ściśle monotoniczną w pewnym zbiorze, jeżeli jest w tym zbiorze rosnąca albo malejąca.
Zadanie
Na podstawie wykresu funkcji \(f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}\) podaj jej przedziały monotoniczności:
 1. \( \)
  Rysunek przedstawiający wykres funkcji f.
  Funkcja \(f\) jest malejąca w zbiorze \(\mathbb{R}\).
 2. \( \)
  Rysunek przedstawiający wykres funkcji f.
  Zauważmy, że funkcja \(f\) nie jest rosnąca w zbiorze \(\mathbb{R}\). Na przykład dla \({x_1=-1}\) i \(x_2=1\) mamy \[x_1<x_2,\quad \hbox{ale}\quad f(x_1)=2>0=f(x_2)\] Funkcja \(f\) jest monotoniczna tylko przedziałami, mianowicie jest rosnąca w przedziałach \[\left(-\infty, -1\right>\quad \hbox{oraz}\quad (-1,\infty)\]
 3. \( \)
  Rysunek przedstawiający wykres funkcji f.
  Zauważmy, że funkcja \(f\) nie jest monotoniczna w całej swojej dziedzinie. Funkcja ta jest rosnąca w przedziałach \[\left(-\infty,-2\right>,\ \left<-1,0\right>\ \hbox{i} \ \left<1,2\right>\] oraz malejąca w przedziałach \[\left<-2,-1\right>,\ \left(0,1\right>\ \hbox{i} \ \left<2,\infty\right)\]