Odczytywanie własności funkcji z jej wykresu

Znamy już wszystkie własności funkcji i możemy odczytać je z wykresu funkcji.
Zadanie
Na podstawie wykresu funkcji \(y=f(x)\) podaj jej dziedzinę, zbiór wartości, przedziały monotoniczności i miejsca zerowe oraz określ, czy funkcja jest parzysta, nieparzysta, okresowa, ograniczona, różnowartościowa lub wzajemnie jednoznaczna.
 1. \( \)
  Rysunek przedstawiający wykres funkcji f.
  • Dziedziną funkcji jest zbiór \(D_f=\mathbb{R}\backslash \{1\}\), a zbiorem wartości \(W_f=\langle -2,\infty)\).
  • Funkcja jest rosnąca w przedziałach \(\left<-1,1\right)\), \(\left<2,4\right>\) oraz malejąca w przedziałach \(\left(-\infty,-1\right>\), \(\left(1,2\right>\) i \(\left<4,\infty\right)\).
  • Jej miejsca zerowe to \(x_1=-3\), \(x_2=0\).
  • Funkcja ta jest ograniczona z dołu, np. liczbą \(-{5\over 2}\), ale nie jest ograniczona z góry.
  • Nie jest to funkcja parzysta ani nieparzysta, nie jest też okresowa. Funkcja \(f\) nie jest różnowartościowa, zatem nie jest też wzajemnie jednoznaczna.
 2. \( \)
  Rysunek przedstawiający wykres funkcji f.
  • Dziedziną funkcji jest zbiór \(D_f=(-\infty, 4)\backslash \{0\}\), a zbiorem wartości \(W_f=\mathbb{R}\).
  • Funkcja jest rosnąca w przedziałach \(\left(-\infty,-3\right>\), \(\left<-1,0\right)\), \(\left<2,4\right)\) oraz malejąca w przedziałach \(\left<-3,-1\right>\) i \(\left(0,2\right>\).
  • Jej miejscami zerowymi są \(x_1=-5\), \(x_2=1\) i \(x_3=3\).
  • Funkcja ta nie jest ograniczona, nie jest ani parzysta, ani nieparzysta, nie jest też okresowa. Funkcja \(f\) nie jest różnowartościowa, zatem nie jest też wzajemnie jednoznaczna.
 3. \( \)
  Rysunek przedstawiający wykres funkcji f.
  • Dziedziną funkcji jest zbiór \(D_f=\mathbb{R}\backslash \{-2,0,2\}\), zbiorem wartości jest zbiór \(W_f=\left(-\infty,2\right)\).
  • Funkcja jest rosnąca w przedziałach \(\left<-4,-2\right)\), \((0,2)\) i \(\left<4,\infty\right)\) oraz malejąca w przedziałach \(\left(-\infty,-4\right>\), \((-2,0)\) i \(\left(2,4\right>\).
  • Jej miejsca zerowe to \(x_1=-3\), \(x_2=-1\), \(x_3=1\) i \(x_4=3\).
  • Funkcja jest ograniczona z góry, np. liczbą \(2\), ale nie jest ograniczona z dołu.
  • Jest ona parzysta, ale nie jest okresowa. Funkcja \(f\) nie jest różnowartościowa, zatem nie jest też wzajemnie jednoznaczna.