Kombinatoryka

W tym rozdziale poznasz podstawy kombinatoryki. Znajdziesz tu:

  • główne zasady kombinatoryki (reguła mnożenia i dodawania),
  • różne odwzorowania zbioru \(n\)-elementowego (permutacja, wariacja z powtórzeniami i bez powtórzeń, kombinacja) oraz liczbę wszystkich możliwych odwzorowań danego typu,
  • schemat doboru modelu kombinatorycznego odpowiadającego warunkom zadania.