Elementy logiki

Logika to nauka zajmująca się zdaniami, dająca podstawę logicznego rozumowania wszystkim dziedzinom nauki, od prawa poprzez informatykę aż do matematyki. Pozwala ona w prosty sposób ocenić, czy dane zdanie jest fałszywe czy prawdziwe, jeśli tylko dobrze rozumiemy narzędzia, którymi posługuje się logika. W tym rozdziale poznasz:

  • spójniki logiczne (alternatywę, koniunkcję, implikację, równoważność oraz zaprzeczenie zdań logicznych),
  • prawa rachunku zdań (m. in. prawo kontrapozycji, prawa zaprzeczenia alternatywy, koniunkcji, implikacji),
  • rodzaje twierdzeń (warunek konieczny i wystarczający) i form zdaniowych (tożsamościowych, sprzecznych, równoważnych),
  • kwantyfikator ogólny i szczególny oraz prawa de Morgana dla kwantyfikatorów.