Funkcje i ich własności

Rozdział ten zawiera ogólną definicję funkcji jako dowolnej relacji między elementami dwóch niepustych zbiorów. Znajdziesz tu:

  • podstawowe pojęcia związane z funkcją (dziedzina, zbiór wartości, wykres, miejsca zerowe),
  • przekształcenia wykresu funkcji (m. in. translacja o wektor \([p,q]\), symetria osiowa względem osi \(Ox\) lub \(Oy\), symetria środkowa),
  • własności funkcji (parzystość, nieparzystość, ograniczoność, okresowość, monotoniczność, różnowartościowość),
  • złożenie funkcji i funkcja odwrotna (własności i wykresy),
  • funkcje elementarne (wartość bezwzględna) i nieelementarne (cecha, mantysa, signum, funkcja Dirichleta).