Własności funkcji

W tym rozdziale przypomnimy podstawowe własności funkcji, tj. parzystość, nieparzystość, ograniczoność, okresowość, monotoniczność, różnowartościowość i wzajemna jednoznaczność funkcji, do których będziemy się odnosić, omawiając poszczególne rodzaje funkcji liczbowych w kolejnych rozdziałach.