Funkcja kwadratowa

W tym rozdziale omówimy dokładnie funkcję kwadratową. Znajdziesz tu:

  • definicję funkcji kwadratowej, jej miejsca zerowe i wykres,
  • postacie funkcji kwadratowej (ogólna, kanoniczna, iloczynowa),
  • sposoby rozwiązywania równań i nierówności kwadratowych,
  • metodę podstawiania dla równań i nierówności sprowadzalnych odpowiednio do równań i nierówności kwadratowych.