Funkcje trygonometryczne

W tym rozdziale poznamy funkcje trygonometryczne. Znajdziesz tu:

  • określenie miary łukowej kąta oraz definicje funkcji trygonometrycznych kątów ostrych trójkąta prostokątnego, a także kątów skierowanych,
  • wzory redukcyjne,
  • definicje, wykresy i własności funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej,
  • podstawowe wzory i tożsamości trygonometryczne,
  • metody rozwiązywanie mniej lub bardziej skomplikowanych równań trygonometrycznych,
  • metody rozwiązywanie nierówności trygonometrycznych.