Algebra

Algebra obejmuje zagadnienia dotyczące wybranych struktur algebraicznych omawianych na studiach pierwszego stopnia większości uczelni technicznych w Polsce. Definicje, twierdzenia, zadania oraz przykłady dobrane zostały na podstawie prowadzonych przez nas wykładów i ćwiczeń ze studentami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz wskazówek studentów i kolegów z uczelni. Na końcu każdego rozdziału (w zakładce Powtórka) umieszczone zostały najważniejsze definicje i wzory w nim zawarte. Będziemy po nie sięgać, omawiając kolejne zagadnienia z matematyki wyższej.

Algebra zawiera następujące rozdziały tematyczne:

  1. Liczby zespolone

    W tym rozdziale zdefiniujemy zbiór liczb zespolonych i działania w nim określone. Poznamy różne postacie liczby zespolonej wraz z ich interpretacją geometryczną i wykorzystamy je do rozwiązywania równań zespolonych. Nauczymy się potęgować i pierwiastkować liczby zespolone, stosując wzory de Moivre'a.


W przygotowaniu:

  1. Wielomiany