Prawa rachunku zdań

Rachunek zdań to dział logiki matematycznej, który zajmuje się związkami pomiędzy wartościami logicznymi zdań składowych a wartością logiczną zdania utworzonego przy pomocy spójników logicznych. Treści rozpatrywanych zdań nie mają tu więc żadnego znaczenia. Istotna jest tylko ich wartość logiczna. Szczególnie ważne dla prawidłowego wnioskowania i dowodzenia są takie zdania złożone, które mają wartość logiczną \(1\) niezależnie od wartości zdań składowych, czyli tautologie. W tym rozdziale omówimy najczęściej wykorzystywane w matematyce tautologie:

  • prawo kontrapozycji,
  • zaprzeczenie implikacji,
  • zaprzeczenie alternatywy,
  • zaprzeczenie koniunkcji.