Funkcja liniowa

Ten rozdział poświęcony jest szczególnemu rodzajowi funkcji – funkcji linowej. Znajdziesz tu:

  • definicję funkcji liniowej, jej wykres, miejsca zerowe i własności,
  • sposoby rozwiązywania równań i nierówności liniowych,
  • definicję, rodzaje i metody rozwiązywania układów równań liniowych (metoda podstawiania i przeciwnych współczynników).