Wiadomości wstępne

W tym rozdziale znajdziesz wiadomości z poprzednich etapów edukacji matematycznej, które są niezbędne do zrozumienia nowych treści. Wśród nich:

  • rachunek zbiorów potrzebny do podania zbioru rozwiązań każdej nierówności,
  • logika matematyczna będąca podstawą wszystkich zapisów symbolicznych,
  • wartość bezwzględna i jej interpretacja geometryczna wykorzystywana m. in. w przekształceniach wykresów funkcji,
  • własności potęgowania i pierwiastkowania liczb ułatwiające przekształcanie wyrażeń algebraicznych i zwykłe rachunki,
  • silnia i symbole Newtona ukryte w trójkącie Pascala,
  • wzory skróconego mnożenia i ich uogólnienie, czyli wzór dwumianowy Newtona.