Wielomiany

W tym rozdziale zajmiemy się przede wszystkim wielomianami stopnia większego lub równego trzy, ponieważ wielomiany stopnia pierwszego (funkcje liniowe) i drugiego (funkcje kwadratowe) rozważaliśmy wcześniej. Znajdziesz tu:

  • reguły wykonywania działań na wielomianach, w tym dzielenie pisemne i schemat Hornera,
  • metody wyznaczania pierwiastków jednokrotnych i wielokrotnych wielomianu (zastosowanie twierdzenia Bezouta),
  • rozkład na czynniki i wykres wielomianu,
  • sposoby rozwiązywania równań i nierówności wielomianowych.