Analiza matematyczna

Analiza matematyczna obejmuje zagadnienia dotyczące funkcji rzeczywistych zmiennej rzeczywistej omawiane na studiach pierwszego stopnia większości uczelni technicznych w Polsce. Definicje, twierdzenia, zadania oraz przykłady dobrane zostały na podstawie prowadzonych przez nas wykładów i ćwiczeń ze studentami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz wskazówek kolegów z uczelni i studentów. Na końcu każdego rozdziału (w zakładce Powtórka) umieszczone zostały najważniejsze definicje i wzory w nim zawarte. Będziemy po nie sięgać, omawiając kolejne zagadnienia z matematyki wyższej.

Analiza matematyczna zawiera następujące rozdziały tematyczne:

  1. Granice ciągów
    W tym rozdziale zdefiniujemy granice właściwe i niewłaściwe ciągów oraz liczbę Eulera \(e\). Poznamy twierdzenia o arytmetyce granic właściwych i niewłaściwych ciągów, o trzech i o dwóch ciągach, o ciągu monotonicznym i ograniczonym, o iloczynie ciągu zbieżnego do zera i ciągu ograniczonego oraz symbole wyrażeń nieoznaczonych.

W przygotowaniu:

  1. Granice funkcji